Informatie

Welkom op de informatie pagina van Verkeersschool A6.autoA6 voor de site

Een goede betrouwbare rijopleiding is belangrijk. Verkeersschool A6 biedt iedere leerling een rijopleiding op maat. Elk mens is uniek en daar passen wij de lessen op aan!

Vanuit een duidelijke opbouw van de lessen gaan we aan het werk. Elke les heeft een doel op zich, je leert op efficiënte wijze vaardigheden, om je later veilig op de weg te voelen. Het doel is daarbij om je op te leiden tot een goede verkeersdeelnemer. We streven er naar je in een keer te laten slagen voor je rijbewijs. Wij zorgen ervoor, je niet meer lessen te laten volgen dan nodig.

Instructeur Jalal Alavy is tevens ( RIS ) Rijopleiding in Stappen gecertificeerd.
Voor meer informatie over Rijopleiding in Stappen zie: www.cbr.nl/ris.pp

Verkeeersschool A6 biedt ook mensen een opfris cursus aan.
Mensen voelen zich soms onzeker in het verkeer, dit door toename verkeersdrukte, verandering regelgeving, ziekte enz.
Juist voor deze mensen zijn wij de aangewezen Verkeersschool.